புதன் யாருக்கு நன்மை தருவார்?…C – 019 – Puthan Yarukku Nanmai Tharuvaar?

14/07/2015 4

ராகு,கேதுக்களைத் தவிர்த்து சூரியனுக்கு அருகில் செல்லும் அனைத்துக் கிரகங்களும் தனது சுய இயல்பையும், வலிமையையும் இழக்கும் நிலையில் புதனுக்கு மட்டுமே அந்த தோஷம் இல்லை என்று மகாபுருஷர் காளிதாசர் உத்தர காலாம்ருதத்தில் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார். அதேநேரத்தில் புதன், ராகுவுடன் மிக நெருக்கமாக எட்டு டிகிரிக்குள் இணைந்தால் தன் பலத்தை […]