சனிபகவானின் நன்மை தரும் நிலைகள் – 40

11/02/2016 7

சனிபகவான் சுபத்துவம் பெற்றால் தரும் நன்மைகளைப் பற்றி இந்த வாரம் முதல் பார்க்கலாம். சனிபகவான் மகரம், கும்பம் லக்னங்களுக்கு லக்னாதிபதியாகி நன்மைகளைத் தரக் கடமைப்பட்டவர். இந்த இரண்டு லக்னங்களுக்குமே லக்னத்தில் அவர் ஆட்சிபெற்றால் சுபத்துவமோ, சூட்சுமவலுவோ பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அவர் நன்மைகளைச் செய்வார். சுபர் பார்வையின்றி அவர் லக்னத்தில் […]