அனைத்து ஜோதிட விதிகளும் சரியானவைதானா..?- D-025-Anaiththu Jodhita Vidhigalum Sariyanavaithana?

22/09/2018 4

இப்போது நான் எழுதிக்கொண்டிருக்கும் தொழில் அமைப்புகளை பற்றிய மிகச் சுருக்கமான ஜோதிட விதிகளை சரியாகப் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் சிலர் குழம்புகிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய பின்னூட்ட கருத்துக்களில் இருந்து தெரிகிறது. இன்றைய தலைமுறை எழுத்தாளர்களின் மிகப்பெரிய சங்கடம் என்னவெனில், ஒரு கருத்தைப் படித்தவுடன் அதுபற்றிய சந்தேகங்களை உடனே எழுதியவரிடம் […]