8ல் சனி, அஷ்டமச் சனி என்ன வித்தியாசம்? – TRAILER – 396 #astrologeraditya…

20/07/2022 0

ஜாதகத்தில் எட்டாம் இடத்தில் சனி இருப்பதற்கும் ராசிப்படி அஷ்டமச் சனி நடப்பதற்கும் பலன்களில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?குருஜியின் கட்டண வீடியோ.PREMIUM VIDEOS – 396 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and […]