ECLIPSE WHICH PANCHANGAM CORRECT?

08/01/2020 0

537 வருடங்களுக்குப் பிறகு! தனுசுவில் நடந்த ஆறுகிரக சேர்க்கையால் உலகம் அழிந்ததா? சூரிய – சந்திர கிரகணங்கள் எந்த பஞ்சாங்கப்படி சரியாக வருகின்றன? குருஜி விளக்கம் Youtube வீடியோ