1,5,9ல் நட்பு கிரகமும் அவயோகரும் இணைந்தால் என்ன பலன்?-TRAILER -335#adity…

31/01/2022 0

யோகத்தை தரக்கூடிய வீடுகளில் நட்பு கிரகமும்,எதிரி கிரகமும் இணைந்தால் என்ன பலன்களை,எப்படிப்பட்ட நிலையில் செய்வார்கள்?ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 335 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in […]

TRIKONAS AND SUBA KIRAKAS

17/03/2020 0

1,5,9 ஆகிய திரிகோணங்களில் சுபர்கள் இருப்பதன் சிறப்பு – சதுர் கேந்திர யோகம் எனப்படும் 1,4,7,10ல் கிரகங்கள் அமைவதன் விளக்கம் – குருஜியின் Youtube வீடியோ