ராசி எப்போது பலன் தரும்? C – 009 – Raasi Eppothu Palan Tharum?

05/03/2015 7

ஜோதிடத்தில் “விதி கெட்டால் மதியைப் பார்” என்றொரு பழமொழி உண்டு. இதன் அர்த்தம் என்னவெனில் விதி எனப்படும் ஒரு ஜாதகத்தின் ஆதாரத் தூணான லக்னமும், அதன் அதிபதியும் வலிமை இழந்திருந்தால் ராசி எனப்படும் சந்திரன் (சந்திரனுக்கு மதி என்றொரு பெயர் உண்டு.) இருக்கும் இடத்தையும் அதன் அதிபதியையும் கணித்துப் […]