ராகுவின் சூட்சுமங்கள் – C-047 – Raahuvin Sootchumangal…

06/04/2018 5

என்னை ஜோதிடக் கருத்தரங்குகளிலும், மாநாடுகளிலும் நேரில் சந்திக்கும் பலர் முதலில் சொல்லும் வார்த்தை “அய்யா, உங்களுடைய சாயாக் கிரகங்களின் சூட்சும நிலைகள் கட்டுரைகளைப் படித்துப் பிரமித்திருக்கிறேன். அவற்றைப் பத்திரமாகப் பைண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறேன்” என்பதாகத்தான் இருக்கும். ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு ஜோதிட மாத இதழில் சாயாக் கிரகங்களான […]