மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகர ராகுவிற்கான யோக விளக்கம் – C – 058 – Mesam Rishabam Kadagam Kanni Magara Raahuvirkkana Yoga Vilakkam.

20/04/2018 0

    ஆமேடம் எருது சுறா நண்டு கன்னி      ஐந்திடத்தில் கருநாகம் அமர்ந்து நிற்கில்      பூமேடை தனில் துயிலும் ராஜயோகம்      போற்றிடுவர் வேறு இன்னும் புகலக் கேளாய்      ஏமாறாதே நான்கு கேந்திரத்தும்      இடைவிடாமற் கிரகம் இருந்தாகில்      தேமேவு பர்வதமா யோகமாகும் […]