முன் கூட்டியே சிசேரியன் செய்வது சரியா ? – குருஜியின் விளக்கம்.

11/07/2018 0

கேள்வி : ஜோதிட தாகத்தை தணிக்கும் மழையே.. எனது இரு மகள்களும் அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் ஜோதிடர் குறித்துக் கொடுத்த நேரப்படி பிறந்தவர்கள். பிறக்கும் நேரத்தை முன்கூட்டியே நிர்ணயித்து அதன்படி அறுவை சிகிச்சை செய்வது சரியா? அல்லது மருத்துவர் குழந்தை பிறப்பது எப்போது எளிதாக இருக்கும் என்று சொல்கிறாரோ […]