மீனத்திற்கு சனி தரும் பலன்கள் c – 045 -Meenathirku Sani Tharum Palangal.

04/04/2018 0

சனிக்கும், குருவுக்கும் ஒருவிதமான நெருக்கமான புரிதல் உண்டு. எவருக்கும் கட்டுப்படாத இருள் கிரகமான சனி, குருவின் இணைவிற்கும், பார்வைக்கும் மட்டுமே கட்டுப்பட்டு, சுபத்துவமாகி நல்ல பலன்களை அளிப்பார். குருவின் வீடுகளான தனுசு, மீனத்தில் தனித்திருக்கும் சனி தன்னுடைய பாப காரகத்துவங்களைத் தருவதில்லை. ஆனால் செவ்வாயுடனோ, ராகுவுடனோ இணைந்தால் பாப […]