தசா, புக்தி நாதர்களும்,6-8ம் – TRAILER – 358 #adityaguruji#adityagurujip…

30/03/2022 0

6-8 அதிபதிகள் தசாபுக்தி நாதர்களாக வந்து சஷ்டாஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது என்ன பலன் தருவார்கள்?……ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 358 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in […]