தொழிலுக்கான சுபத்துவ விதிகள் – (E-004)

11/09/2020 0

ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜிகைப்பேசி : 9768 99 8888 வேத ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் சுய இயல்பு நிலை என்பது மிகவும் முக்கியமானது.  இதை ஒருவகையில் குறைவான சுபத்துவம் என்றே சொல்லலாம். அதாவது ஒன்பது கிரகங்களும் தனித்தனியாக, ஒன்றுடன்  ஒன்று இணையவோ, பார்க்கவோ இல்லாத நிலையில் தங்களுடைய சுயமான தன்மையை […]