துல்லிய விதிகள் ஜோதிடத்தில் உண்டா? D-065

06/09/2019 0

ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 கிரகங்களின் சுப-பாப ஒளித்தன்மையைப் பொருத்தே ஒரு மனிதனின் ஆயுள் மற்றும் அவனது வாழ்க்கைத்தரம் அமைகிறது. சுப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் குரு, சுக்கிரன், வளர்பிறைச் சந்திரன், தனித்த புதன் ஆகிய கிரகங்களின் ஒளியின் அளவு அதிகபட்ச நிலையிலிருந்து, அந்த ஒளித்தன்மை லக்னம், ராசியோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில் பிறக்கும் மனிதன், நீண்ட ஆயுளையும், நீடித்த செல்வத்துடன் கூடிய வாழ்க்கை அமைப்பையும் பெறுகிறான். மனித […]