தசை வருடம் எப்படி வந்தது?

21/01/2020 0

தசா புக்தி வருடங்கள் 120 எந்த அடிப்படையில் வந்தது என்பது? கண்டு பிடிக்கப்பட்டதா? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி விளக்கம் – Youtube வீடியோ