ஜோதிடம் எனும் தேவரகசியம்..! C – 001 – Jothidam Enum Deva Ragasiyam

26/12/2014 10

ஜோதிடம் என்பது ஒரு தேவ ரகசியம்தான் என்பதில் ஜோதிடத்தை அறிந்த எவருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது. “நடப்பவை அனைத்தும் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டவையே” எனக் கூறும் நமது வேத ஜோதிடம் இந்த நாளில், இந்த மணி நிமிடத்தில், இந்த இடத்தில் நீங்கள் பூமியினுள் நுழைய அனுமதிக்கப்படும் போதே, எப்போது […]