செவ்,சனி,கேது விளக்கங்கள் -TRAILER – 354#adityaguruji#adityagurujipremiu…

24/03/2022 0

செவ்,சனி,கேது மூவரும் இணைந்து இருந்தால் அது சூட்சுமவலுவா?செவ்வாய் சனியுடன் இணைந்த கேது தசை எப்படி இருக்கும்?…ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 354 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]