SPECIAL ASPECTS OF PLANETS

02/03/2020 0

கிரக பார்வைகளுக்கான விஞ்ஞான விளக்கம் என்ன? குரு, சனி, செவ்வியின் 7,8,9 பார்வைகளுக்கான காரணங்கள்… ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் விளக்கம்.