சுப கர்த்தாரி யோகம்,சுபத்துவம்-என்ன வேறுபாடு? – TRAILER – 200

04/02/2021 0

மூல நூல்கள் சொல்லும் சுப கர்த்தாரி யோகத்திற்கும் நம்முடைய சுபத்துவ கோட்பாட்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன? பாவக சுபத்துவத்திற்கும் கிரக சுபத்துவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?ஜோதிடக் கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் சூட்சும விளக்க கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 200 குருஜியின் ஆண்ட்ராய்டு (ADITYA GURUJI ) APP-ஐ […]