VENUS + SUKRA – CONJUCTION

07/01/2020 0

புதன், சுக்ரன் இணைவு என்ன பலன் தரும்? பாபர்கள் கேந்திரத்திலும் சுபர்கள் திரிகோணத்திலும் இருப்பதன் சிறப்பு என்ன? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி Youtube வீடியோ