சுக்கிரன் தரும் பலன்கள்…! C – 030 – Sukkiran Tharum Palangal..!

18/12/2015 1

வேத ஜோதிடத்தின்படி செவ்வாய் ஆண் தன்மையும், சுக்கிரன் பெண் தன்மையும் உடைய கிரகங்கள். பரிபூரண ஆண் கிரகமான செவ்வாய் முழுமையான பெண் தன்மையைக் கொண்ட சுக்கிரனுடன் இணைவது, சுக்கிரனை முழுக்க முழுக்கப் பலவீனப்படுத்தும். சுக்கிரனுடன் செவ்வாய் இணைந்த நிலையில் வரும் சுக்கிர தசை, புக்திகளில் ஒரு ஆணுக்கோ அல்லது […]