சுக்கிரனின் செயல்பாடுகள் – C – 034 – Sukkiranin Seyalpadugal.

12/01/2016 3

சுக்கிரன் மீன ராசியில் அதிக பலம் எனும் உச்ச நிலையையும், கன்னி ராசியில் நீசம் எனப்படும் வலுவிழக்கும் தன்மையையும் அடைவார். சுக்கிரனின் இந்த நிலையிலும் ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது. அவர் அதிக வலுவை அடைவது தனது ஜென்ம விரோதியின் வீட்டில். பலத்தை சுத்தமாக இழப்பது மிகவும் நெருக்கமான நண்பரின் […]