சுகம் தரும் சூரியன் C – 004 – Sukam Tharum Sooriyan

22/01/2015 12

பொதுவாக சூரியன் ஒரு ஸ்தாபனத்தை நிர்வகிப்பதற்கு காரணமானவர் என்பதால் ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுப் பெற்று இருந்தால் மட்டுமே ஒருவரால் தலைமைப் பதவியில் இருக்க முடியும். சிறு அலுவலகமாயினும் ஒரு நபர் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருப்பதற்கு சூரியனின் தயவு வேண்டும். இன்னும் ஒரு சூட்சும நிலையாக சூரியன் நேரடியாக மேஷத்தில் […]