சிம்மத்திற்கு சனி தரும் பலன்கள் – c – 043 -Simmaththirku Sani Tharum Palangal…

02/04/2018 0

சிம்மத்தின் நாயகன் சூரியனின் கடும் எதிரியாக சனி வேத ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறார். இருளும், ஒளியும் எதிரெதிரானவை என்பதன் அடிப்படையில் அதிக ஒளியுள்ள கிரகமான சூரியனும், ஒளியற்ற இருள் கிரகமான சனியும் எதிரிக் கிரகங்களாக  நமது ஞானிகளால் சொல்லப்பட்டன. சிம்ம லக்னத்திற்கு கடன், நோய், எதிரி ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் ஆறாம் […]