கடக, சிம்மத்திற்கு சச யோக பலன்கள் … (B-024)

30/04/2020 0

ஜோதிடக்கலைஅரசு  ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : 9768 99 8888 கடகம் : கடகத்திற்கு சனி ஏழாமிடமான களத்திர ஸ்தானத்திற்கும், எட்டாமிடமான ஆயுள் ஸ்தானத்திற்கும் அதிபதியாகி, நான்காமிடத்தில் உச்சம் பெற்றும், ஏழாமிடத்தில் ஆட்சி பெற்றும் சச யோக நிலை பெறுவார். அஷ்டமாதிபதி உச்சம் பெறுவது எந்த ஒரு லக்னத்திற்கும் நல்ல […]