சந்திரனின் நீசபங்கம் – குருஜியின் விளக்கம். – CHANTHIRANIN NEESAPANGAM.

04/10/2018 1

மற்ற கிரகங்களுக்கு ,சந்திரன் நீசபங்கத்தை தரும் நிலையில்,சந்திரனே நீசம் அடையும் போது, எப்படி நீசபங்கம் அடைவார் ? – ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜியின் விளக்கம்.