குருவின் சூட்சுமங்கள் C – 021 – Guruvin Sutchumangal

18/07/2015 9

மற்றக் கிரகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு தனிச் சிறப்பு குருவிற்கு வேத ஜோதிடத்தில் எப்பொழுதும் உண்டு. ஒரு ஜாதகத்தில் எந்தக் கிரகம் வலுவிழந்தாலும் குரு மட்டும் வலுவிழக்கக் கூடாது என்பது ஜோதிடத்தில் ஒரு மறைமுக விதி. இன்னுமொரு சொல்லப்படாத, ஆனால் உணரக் கூடிய விதியாக எந்த ஒரு ராஜயோக ஜாதகத்திலும் […]