WHEN DOES A PLANET WEAKEN?

26/06/2020 0

ஒரு கிரகம் பலவீனமடையும் வரிசை நிலைகள் என்ன? நீச்சம் – நீச்ச பங்கம் ஆகியவற்றின் நுணுக்கமான விளக்கங்கள்… ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…