எழுத்தில் ஏற்றம் தரும் புதன் C – 018 – Eluththil Etram Tharum Puthan

03/07/2015 4

நவ கிரகங்களில் புதன் ஒருவகை. இரட்டை நிலை உள்ள கிரகமாவார். இவரது மிதுன ராசியின் இரட்டையர்கள் குறியீடு இதைத்தான் குறிக்கிறது. கிரகங்களில் ஆணுமல்லாத, பெண்ணுமல்லாத அலி கிரகம் என்று புதனைச் சொல்வதுண்டு. அதாவது ஆண், பெண் இரண்டு குணங்களும், தன்மைகளும் கலந்த குழந்தைப் பருவத்தை புதன் குறிப்பார். புதன் […]