எதைத் தருவார் சனி…c – 046 – Yedhai Tharuvar Sani ?

05/04/2018 0

எதைத் தருவார் சனி..? ஒன்பது கிரகங்களிலும் சனியும், ராகுவும் மட்டுமே ஒரு ஜாதகத்தில் ஊன்றிக் கவனித்துப் பலன் சொல்ல வேண்டியவை. ஏனெனில் ஒருவருக்குக் கிடைக்க வேண்டிய அமைப்புகள் மற்றும் பாக்கியங்களைத் தடை செய்வதில் முன்னிலை வகிப்பவை இந்த இரண்டு பாபக் கிரகங்கள் மட்டும்தான். சனியையும், ராகுவையும் சரியாகக் கணிக்க […]