இரு ஆதிபத்திய கிரக விளக்கம்…

19/04/2020 0

இரண்டு ஆதிபத்தியமுள்ள கிரகம் எதை முதலில் ஏன் செய்யும்? இதன் சூட்சும விளக்கம் என்ன? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் Youtube வீடியோ …