அதிர்ஷ்டம் எப்போது தேடி வரும்..? A-013

16/08/2019 0

ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : 8681 99 8888 ஒருவரின் ஜாதகத்தில் அதிர்ஷ்டத்தை குறிப்பிடும் ஸ்தானங்களான 1, 5, 9, 10 மிடங்களுக்கு அதிபதிகளான கிரகங்கள் வலுவான நிலையில் இருந்து, அவர்களின் தசையும் சரியான பருவத்தில் நடப்பில் இருக்கும்போது அவரது வாழ்வில் அதிர்ஷ்டகரமான செயல்கள் நடப்பதும், நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வருதலும் […]