கிரகப் பார்வை (திருக் பல) சூட்சுமங்கள்.- TRAILER – 420 #astrologeraditya…

23/09/2022 0

பார்வைகளின் ரகசியங்கள் என்ன? கிரகங்கள் எப்படி பார்வை செய்கின்றன? குருஜியின் கட்டண வீடியோ…குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 420 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: […]

செவ்வாய் பார்வை எப்போது நன்மை? – TRAILER – 419 #astrologeradityaguruji

22/09/2022 0

செவ்வாய் சனியைப் போல பார்வையால் கெடுப்பவரா? அவர் பார்வை நன்மை செய்யுமா?குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 419 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook […]

சுக்கிரனின் சூட்சுமங்கள். – ONLINE CLASS TRAILER – 14#astrologeradityagu…

21/09/2022 0

சுக்கிரனின் சூட்சுமங்கள்…குருஜியின் கட்டண ஆன்லைன் வகுப்பு 14. #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 […]

செவ்வாய் பார்வை என்ன செய்யும்? -TRAILER – 418 #astrologeradityaguruji

17/09/2022 0

செவ்வாய் பார்வை என்ன பலன் தரும்? குருஜியின் கட்டண வீடியோ….PREMIUM VIDEOS – 418 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]

தசைக்குள் புக்திகள் எப்படி பலன் தரும்? – TRAILER – 417 #astrologeraditya…

15/09/2022 0

ஒரு தசைக்குள் புக்திநாதன் எப்படி பலன் தருவார்? புக்திகளின் செயல் என்ன? குருஜியின் கட்டண வீடியோ….PREMIUM VIDEOS – 417 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: […]

தசைக்கு எது முக்கியம்? – TRAILER – 415 #astrologeradityaguruji

14/09/2022 0

தசாநாதனுக்கு சுபத்துவம் முக்கியமா அல்லது வீடு கொடுத்தவன் உடைய வலு முக்கியமா? குருஜியின் கட்டண வீடியோ….PREMIUM VIDEOS – 416 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: […]

எலிசபெத் மகாராணி ஜாதக விளக்கம். #astrologeradityaguruji

12/09/2022 0

சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்புகள் எவ்வாறு இங்கிலாந்து மகாராணி எலிசபெத் ஜாதகத்தில் ஒத்துப் போகிறது? குருஜியின் பொது வீடியோ #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page […]

சனி பார்வை என்ன செய்யும்? – TRAILER – 415 #astrologeradityaguruji

10/09/2022 0

சனி எப்போது தன்னுடைய கடுமையான பார்வை பலன்களை செய்வார்? குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 415 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page […]

என்ன தருவார் குரு? – ONLINE CLASS TRAILER – 13#astrologeradityaguruji

08/09/2022 0

என்ன தருவார் குரு?..குருஜியின் கட்டண ஆன்லைன் வகுப்பு 13. #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ […]

ஏழரைச் சனியும், தசா- புக்திகளும். – TRAILER – 414 #astrologeradityaguruji

31/08/2022 0

ஏழரைச் சனி நடக்கும் பொழுது சந்திர தசை இருந்தால் தீமைகள் இருக்குமா? ஏழரைச் சனி எப்போது பாதிப்புகளை அதிகமாக தரும்? குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 414 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw […]

குரு எனும் மகா சுபர். – ONLINE CLASS TRAILER – 12#astrologeradityaguruji

30/08/2022 0

குரு எனும் மகா சுபர்…குருஜியின் கட்டண ஆன்லைன் வகுப்பு 12. #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline […]

ஸ்தான பலம்,திக் பலம் என்பது சுபத்துவமா? – TRAILER – 413 #astrologeradity…

30/08/2022 0

உச்சம் மற்றும் திக் பலம் அடையும் கிரகம் சுபத்துவமாக கருதலாமா?குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEOS – 413 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page […]

கணவன்- மனைவி பிரிவு – TRAILER – 412 #astrologeradityaguruji

27/08/2022 0

கணவரும் மனைவியும் சேர முடியாத நிலைமை எப்பொழுது ஜோதிடத்தில் ஏற்படுகிறது? குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEOS – 412 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook […]

புதனின் மகத்துவம் – ONLINE CLASS TRAILER – 11 #astrologeradityaguruji

26/08/2022 0

புதனின் மகத்துவம்..குருஜியின் கட்டண ஆன்லைன் வகுப்பு 11. #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 […]

3-6-8-12 ல் மறைந்த குரு – TRAILER – 411 #astrologeradityaguruji

25/08/2022 0

மறைவு ஸ்தானங்களில் பகை வீட்டில் உள்ள குரு என்ன பலனை தருவார்? குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 411 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: […]

புதனின் சூட்சுமங்கள் – ONLINE CLASS TRAILER – 10 #astrologeradityaguruji

24/08/2022 0

புதனின் சூட்சுமங்கள்..குருஜியின் கட்டண ஆன்லைன் வகுப்பு 10. #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 […]

மாந்தி மற்றும் ராகுவின் சுபத்துவம் – TRAILER – 410 #astrologeradityaguruji

23/08/2022 0

மாந்தியோடு இணையும் கிரகத்தின் பலன் என்ன? ராகுவிற்கு சுபத்துவம் உண்டா? குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 410 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook […]

கேள யோகத்தால் நூறு கோடி சம்பாதிப்பவர் யார்?.#astrologeradityaguruji

22/08/2022 0

குரு, கேது சேரும் கேள யோக நிலையால் குரு தசையில் நூறு கோடி சம்பாதித்த உதாரண ஜாதக விளக்கம்.குருஜியின் பொது வீடியோ..#Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: […]

அந்தணன் தனித்தால் அவதியா? – TRAILER – 409 #astrologeradityaguruji

20/08/2022 0

குரு தனித்து இருந்தால் அவதிகளை தருவார் என்பது எந்த நிலையில்?குருஜியின் கட்டண வீடியோ…PREMIUM VIDEOS – 409 #Astrologeradityaguruji #tamilastrology #tamiljothidaradityaguruji #vedicastrologyintamil #famousastrologer #bestastrologer #tamilastrology #bestonlineastrologer Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page […]

1 2 3 26