தசா புக்தி விளக்கங்கள் – TRAILER – 381#adityaguruji#adityagurujipremiumvideos

07/06/2022 0

ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் நடைபெறும் சம்பவங்களை குறிக்கக்கூடிய தசாபுக்திகள் எப்படி அமைய வேண்டும்?….ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 381 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook […]

தசா, புக்தி நாதர்களும்,6-8ம் – TRAILER – 358 #adityaguruji#adityagurujip…

30/03/2022 0

6-8 அதிபதிகள் தசாபுக்தி நாதர்களாக வந்து சஷ்டாஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது என்ன பலன் தருவார்கள்?……ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 358 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in […]

தசாபுக்தி நுணுக்கங்கள் – TRAILER – 348 #adityagurujipremiumvideos

25/02/2022 0

ஒரு தசையில் புக்திகள் பலன் தருகின்ற நுணுக்கங்கள்…தசை எப்போது,எப்படி பலன் தரும் என்கின்ற விபரங்கள்… …ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 348 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]

RAHU DASHA 6-8-12 LORDS BUKTHI -TRAILER – 344 #adityagurujipremiumvideos

20/02/2022 0

ராகு தசையில் 6,8,12 அதிபதிகளின் புக்திகள் என்ன பலனைத் தரும்?…ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 344 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ […]

தசா நாதனும்,புத்தி நாதனும் – TRAILER – 339 #adityagurujipremiumvideos

09/02/2022 0

ஒரு தசையில் புத்தி நாதன் 6-8 ஆக அமைந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன்களைத் தருவார்?ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 339 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook […]

BHAVA,KARAKA,DASHABHUKTHI-WHICH IS MORE IMPORTANT?- TRAILER – 331

25/01/2022 0

பாவக சுபத்துவம் காரக சுபத்துவம் எது நிரந்தரமானது?இதில் தசாபுக்தியை எப்படி பொருத்தி பலன் அறிவது?ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 331 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in […]

HOROSCOPE AND DASA BHUKTHI

22/05/2020 0

ஒரு மனிதன் வாழ்வில் ஏன் இருவேறு நிலைகளை எடுக்கிறான்? அதற்கான ஜோதிட காரணங்கள் என்ன? ஏழை திடீர் கோடீஸ்வரன் ஆவது எப்படி? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…

BHUKTHI CALCULATIONS

11/05/2020 0

ஒரு தசையில் புக்தியை கணக்கிட எளிய வழி என்ன? அந்தரம் எப்போது பார்க்கப்பட வேண்டும்? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ

DASA BHUKTHI – KOTCHARAM COMPILATIONS

01/05/2020 0

பிறந்த ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்களின் வலிமையையும், கோட்சாரத்தில் அந்த கிரகங்கள் இருக்கும் வலிமையையும் இணைத்து பலன் சொல்வது எப்படி? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி யூடியூப் வீடியோ

Suya Bhukthi Explanation

21/04/2020 0

ஒரு தசையின் சுயபுக்தி கெடுபலன்களை தான் தருமா சுயபுக்தி பலன் தராது என்று சொல்வது ஏன் ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…

DASA – BHUKTI – DIFFERENCES

03/03/2020 0

ஒரு கிரகம் தீமை செய்யும் அமைப்பில் உள்ளதா – நன்மை செய்யுமா என்பதை எப்படி கணிப்பது? தசா – புக்தியில் ஒரு கிரகம் எதைத் தரும்? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் Youtube வீடியோ

DASA BHUKTHI – EXPLANATION

06/01/2020 0

ஒன்பது தசைகளிலும், நல்ல பலன் தரும் புக்திகள் எவை? தசையின் உட்பிரிவான புக்திகள் எப்படி பலன் தரும்? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி விளக்க வீடியோ…

ANTI DASA – BHUKTHIS

31/12/2019 0

ஒன்பது தசைகளிலும் பலன் தராத புக்திகள் எவை? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் விளக்கம்…

தசா, புக்தி நாதர்கள் 6-8 நிலை…

06/11/2019 0

கேந்திராதி பத்திய தோஷம் எப்போது பலன் செய்யும்? தசா புக்தி நாதர்கள் 6/8 ஆக இருந்தால் தீமையா? குருஜி விளக்கம் … Youtube வீடியோ