செவ்,சனி,கேது விளக்கங்கள் -TRAILER – 354#adityaguruji#adityagurujipremiu…

24/03/2022 0

செவ்,சனி,கேது மூவரும் இணைந்து இருந்தால் அது சூட்சுமவலுவா?செவ்வாய் சனியுடன் இணைந்த கேது தசை எப்படி இருக்கும்?…ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 354 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]

BAVATH BAVAGA – KETU பாவத் பாவகம் – கேது

27/11/2020 0

பாவத் பாவக விதிகள் உண்மையா? கேதுவின் நட்சத்திரம் என்ன பலன் தரும்? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ

கேது கெடுக்கும், ராகு கொடுக்குமா?

28/07/2020 0

கேது வை போல் கெடுப்பார் இல்லை, ராகு வை போல் கொடுப்பார் இல்லை என்கிற பழமொழியின் ஜோதிட விளக்கம் … ஜோதிடகலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ.

RAHU – KETHU + OTHER PLANETS.

13/11/2019 0

ராகுவோடு இணைவது – கேதுவோடு இணைவது என்ன வித்தியாசம்? மூல நூல்களில் கூட இல்லாத குருஜியின் விளக்கங்கள் … ஜோதிடக்களை அரசு ஆதித்ய குருஜி Youtube Video.

ராகு – கேதுக்களுக்கு ஆதிபத்திய பலன் உண்டா? அதன் நட்சத்ரங்களில் அமர்ந்த கிரகங்கள் என்ன செய்யும்?

22/08/2019 0

ராகு – கேதுக்களுக்கு ஆதிபத்திய பலன் உண்டா? அதன் நட்சத்ரங்களில் அமர்ந்த கிரகங்கள் என்ன செய்யும்? குருஜியின் – Youtube – வீடியோ…