ஒருவரின் குணத்தை அறிவது எப்படி? – TRAILER – 359 #adityaguruji#adityaguru…

31/03/2022 0

ஜாதகப்படி எதை வைத்து ஒருவரின் குணத்தை துல்லியமாக சொல்வது?…..ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 359 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 […]

SOOKSHMAS (INTRICACIES) OF KETHU…(EA-63)

31/03/2022 0

#adityagurujienglisharticle Astrologer Aditya Guruji Cell : +91 8286 99 8888 Vedic Astrology identifies a planet on the basis of its functionalities or significations and in that Rahu is identified as a significator of luxuries, while […]

தசா, புக்தி நாதர்களும்,6-8ம் – TRAILER – 358 #adityaguruji#adityagurujip…

30/03/2022 0

6-8 அதிபதிகள் தசாபுக்தி நாதர்களாக வந்து சஷ்டாஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது என்ன பலன் தருவார்கள்?……ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 358 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in […]

நட்சத்திர சாரத்தால் என்ன பலன்? – TRAILER – 357#adityaguruji#adityaguruj…

28/03/2022 0

ஒரே கிரகத்தின் சாரத்தில் நிறைய கிரகங்கள் இருந்தால் என்ன பலன்களைத் தரும்?சாரம் பற்றிய நுணுக்கமான விளக்கங்கள்……ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 357 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]

WHO DOES NOT GET BED PLEASURE? – TRAILER – 356#adityaguruji#adityaguruji…

28/03/2022 0

ஒருவருக்கு பெண் சுகம் எப்போது கிடைக்காது?திருமணம்,புத்திர பாக்கியம் இல்லாத ஜாதகம்….ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 356 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ […]

INTEREST IN BED PLEASURE OR NOT?- TRAILER -355 #adityaguruji#adityaguruj…

26/03/2022 0

ஒருவருக்கு தாம்பத்தியத்தில் ஆர்வம் இருக்குமா?அல்லது அது மறுக்கப்படுமா என்பதை ஜோதிடத்தில் எப்படி உணர்வது?…ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 355 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook […]

செவ்,சனி,கேது விளக்கங்கள் -TRAILER – 354#adityaguruji#adityagurujipremiu…

24/03/2022 0

செவ்,சனி,கேது மூவரும் இணைந்து இருந்தால் அது சூட்சுமவலுவா?செவ்வாய் சனியுடன் இணைந்த கேது தசை எப்படி இருக்கும்?…ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 354 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in […]

IS GOD PRESENT,WHERE…?…(EA-62)

24/03/2022 0

#adityagurujienglisharticle Astrologer Aditya Guruji Cell : +91 8286 99 8888 When Einstein, considered to be one of the world’s greatest scientists’ born so far, was questioned on whether, “god is present”.. he replied that “God […]

DOES RAHU HAS ASPECT? – ராகுவிற்கு பார்வை உண்டா?#adityaguruji

19/03/2022 0

ராகு,கேதுக்களுக்கு 3,7,11- ஆம் பார்வை உண்டா? – ஜோதிக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடுப் வீடியோ..Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 Facebook group ➤ […]

1 2 3