BABATHUVA OF MERCURY – புதனின் பாபத்துவம்

புதன் பாபத்துவம் பெறுவதால் என்ன நடக்கும்? புதனின் பாபத்துவ தன்மைகள் என்ன?ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ..