WHY IS URANUS NEPTUNE AND PLUTO NOT IN INDIAN ASTROLOGY?

நெப்டியூன், யுரேனஸ், புளூட்டோ கிரகங்களை இந்திய வேத ஜோதிடம் ஏற்றக் கொள்ளாதது ஏன்? குருஜியின் விஞ்ஞான ரீதியிலான விளக்கங்கள் ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் YouTube வீடியோ..