DEGREE POSITIONS OF RETROGRADE AND ASHTANGA

வக்கிரம் மற்றும் அஸ்தங்கத்தின் டிகிரி கணக்குகள் எவை? கிரகங்கள் எத்தனை டிகிரிக்குள் சூரியனுடன் அஸ்தமனம் அடைகின்றன? அவற்றின் வக்கிர நிலை விளக்கங்கள் என்ன? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…