Suya Bhukthi Explanation

ஒரு தசையின் சுயபுக்தி கெடுபலன்களை தான் தருமா சுயபுக்தி பலன் தராது என்று சொல்வது ஏன் ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…