JOTHIDAM ARIVIYALA..?

லக்னாதிபதியே 6/8க்கு அதிபதியாகும் நிலையில் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை எப்படி கணக்கிடுவது? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜி Youtube வீடியோ