6-ம் பாவகம் எப்போது, என்ன பலன்களைத் தரும்? குருஜி விளக்கம்

குரு பார்வை இருந்தால் 6-ம் பாவகம் என்ன பலன்களைத் தரும்? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் – Youtube – வீடியோ…