எந்த யோகம் பயன் தரும்? எல்லா யோகங்களும் முக்கியமானவையா?

ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படும் அனைத்து யோகங்களும் முக்கியமானவையா? எல்லா யோகங்களும் ஒரு மனிதனுக்குபலன் தருமா? குருஜி விளக்கம் – Youtube – வீடியோSHOW MORE