கற்பு – ஆண், பெண்ணுக்கு பொதுவானதா? ஒழுக்கத்திற்கு காரண கிரகம் எது? குருஜி விளக்கம்

கற்பு – ஆண், பெண் இருவருக்கம் பொதுவானதா? ஒழுக்கத்திற்கு காரண கிரகம் எது? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் – Youtube – வீடியோ