“கெட்ட கிரகம்” என்பது என்ன?

ஒரு கிரகம் பலவீனமானால் என்ன பலன் அதன் தசையில் நடக்கும் ?குருஜி விளக்கம் – YOUTUBE வீடியோ.