சிசேரியன் குழந்தையின் ஜாதக அமைப்பு சரியா?

அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகளின் ஜாதக அமைப்பு மாறுமா குருஜி விளக்கம்.