நல்ல அம்மா யாருக்கு?

நல்ல அம்மாவுக்கான ஜோதிட அமைப்புகள் என்ன?
குருஜி விளக்கம் You Yube வீடியோ.