1 Comment on ராகு-கேது யோகமா?தோஷமா? – (பகுதி 2 )

  1. அருமை…அருமை… ஐயா…ராகு கேதுக்கள் தொடர்பால் ஏற்படும் மன நல பாதிப்பு மற்றும் கலாச்சார சீரழிவுகள் தொடர்பான தங்களது மேலான கட்டுரைகளை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எதிர் நோக்கியுள்ளேன் ஐயா…. மிக்க நன்றி….

Leave a Reply