பரிகாரம் எப்படி சொல்லப்பட வேண்டும்?

உண்மையான பரிகாரங்கள் என்பது என்ன? அது எப்படி சொல்லப்பட வேண்டும்? குருஜியின் You Tube வீடியோ.

Be the first to comment

Leave a Reply