பிறப்பு , இறப்பை துல்லியமாக கணிக்க முடியுமா?…

பிறப்பையும்,இறப்பையும் துல்லியமாக கணித்து சொல்லமுடியுமா? – ஜோதிடத்தை முழுமையாக நம்புவது சரியா? – குருஜியின் YOU TUBE வீடியோ..
https://youtu.be/sytBgpqcNTs

Be the first to comment

Leave a Reply